نمایش مختصر - دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
نوع مدرک
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۶ رکورد از ۲۱۲۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسي تاثير کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد...
پدیدآور :قزوینی، کیارش
تاریخ نشر :۹۱-۹۲
ناشر :دانشکده مجازي و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تاثیر کارگاه آموزشی تربیت داوران (دانشجو) بر کیفیت ارزیابی ساختاری مق...
پدیدآور :فرشته نژاد،محمد
تاریخ نشر :۹۱
ناشر :دانشكده مجازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسي ارتباط میان آمادگي براي تغيير عملكرد اعضاي هيات علمي باليني دانشكده ...
پدیدآور :آروندی،زینب
تاریخ نشر :۹۱
ناشر :دانشكده پزشكي
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
4.
پایان نامه فارسی
عنوان :مرور نظام مند مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از بیمار استاندارد شده در ...
پدیدآور :کرباسی مطلق، مریم
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازي و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
5.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت محیط آموزشی بخش‌های بالینی ، از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه ...
پدیدآور :حاجی احمدی،مریم
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازی و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
6.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل موثر بر یادگیری بالینی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی پرستاری دا...
پدیدآور :دادگران، آمنه (ایده)
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7.
پایان نامه فارسی
عنوان :تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی جو آموزشی بیمارستانی در دو...
پدیدآور :شکوهی، شهرزاد
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
8.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی «عوامل موثر در برقراری ارتباط بين استاد و دانشجو بر اساس الگوی ارتباط...
پدیدآور :دهقانی، الهام
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازي و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
9.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تاثیر چهار عامل محتوا،استاد،دانشجو،سامانه؛ بر موفقیت یادگیری الکترونی...
پدیدآور :گلبند، فرنوش
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازي و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
10.
پایان نامه فارسی
عنوان :مرور سیستماتیک مطالعات مداخله اي آموزش پزشکی در ایران طی سالهاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۱...
پدیدآور :بهرامخانی، لیلا
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازي و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11.
پایان نامه فارسی
عنوان :طراحی ابزار پایا و روا برای تعیین عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری دانشجویان پ...
پدیدآور :جعفرپور، اکرم
تاریخ نشر :۹۲
ناشر :دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
12.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسي تأثیر آموزش باليني به شيوه کاوش-مبنا بر مهارت به‌کارگیری فرآيند پرستا...
پدیدآور :ولی‌نژاد، علی
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :دانشکده مجازی،دانشکده پزشکی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
13.
پایان نامه فارسی
عنوان :طراحی ابزار سنجش محیط آموزشی و بررسی ادراک و انتظار دانشجویان و اعضای هیئت...
پدیدآور :آقاملایی، تیمور
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14.
پایان نامه فارسی
عنوان :ارتباط آمادگی تغییر عملکرد اعضای هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه ...
پدیدآور :احدی، علی
تاریخ نشر :۹۲-۹۳
ناشر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران /دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
15.
پایان نامه فارسی
عنوان :تعيين شايعترين تظاهرات باليني بيماران مراجعه كننده به پزشكان عمومي با استف...
پدیدآور :صالح، نرگس
تاریخ نشر :93-1392
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو