نمایش مختصر - دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
نوع مدرک
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۵۷ رکورد از ۲۱۲۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ارت‍ق‍اء ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ درن‍ظام‌ س‍...
شماره راهنما :RA۳۹۳‭/ب۴ ۱۳۸۵‬
تاریخ نشر :۱۳۸۵.
ناشر :ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍ای‌ س‍لام‍ت‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2.
کتاب
عنوان :راهنمای جامع پژوهش در آموزش پزشکی
شماره راهنما :‏‫‭‭R۷۳۵‏‫‭‭/ر۲ ۱۳۸۹
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز مطالعات و توسعه آموزش
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۹.‬
ناشر :آشیان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :
3.
کتاب
عنوان :‎Paragraph development: a guide for students of English‬
شماره راهنما :‭PE۱۴۳۹‬‭/آ۴‮پ‌‬۴‬
پدیدآور :آرن‍وت‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۲ - م‌.
تاریخ نشر :۱۳۸۰ = م‌۲۰۰۲.
ناشر :ج‍ن‍گ‍ل‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
4.
کتاب
عنوان :چشم‌انداز مواد مخدر
شماره راهنما :‏‫‭HV۵۸۰۱‭/ف۹۴ چ۵ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :فیلدز، ریچارد
تاریخ نشر :۱۳۹۲.
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
5.
کتاب
عنوان :پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک (کارشناسی ارشد بیوشیمی)
شماره راهنما :‏‫‬‭QP۵۵۱‭/ل۲ پ۴ ۱۳۹۱‬
پدیدآور :لامع راد، بهزاد
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۹۱.‬‬
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
6.
کتاب
عنوان :م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‭AZ۱۰۱‭/د۸ م۲ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :دلاور، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۸۰.
ناشر :رش‍د
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7.
کتاب
عنوان :ایمونولوژی پیری
شماره راهنما :‏‫‬‭RC۹۵۲/۵‭/م۵ ‮الف‬۹ ۱۳۸۶‬
پدیدآور :مسعود، احمد، ۱۳۲۳
تاریخ نشر :۱۳۸۶.
ناشر :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
8.
کتاب
عنوان :اطلاعات دارویی ایران
شماره راهنما :‏‫‬‭RS۱۴۱/۷۵‭‬ /‮الف‬۹‭/ق۸۳ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :ق‍م‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‭‬‬
ناشر :قمریان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
9.
کتاب
عنوان :س‍لام‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
شماره راهنما :R۸۶۴‭/ت۴ س۸ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌، - ۱۳۴۶
تاریخ نشر :۱۳۸۵.
ناشر :ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
10.
کتاب
عنوان :روش‌شناسی آزمایشی
شماره راهنما :‏‫‬‭BF۱۸۱‭/ک۴ ر۹ ۱۳۸۷‬
پدیدآور :کریستنسن، لاری، ۱۹۴۱ - م.
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :رشد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11.
کتاب
عنوان :رویکرد خانه آکسفورد به سوء مصرف مواد
شماره راهنما :‏‫‬‭RC۵۶۴/۶۵‭/ج۹ ر۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :جیسن، لئونارد
تاریخ نشر :‏‫‏‏‏‏۱۳۹۲.
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
12.
کتاب
عنوان :مواد نیروزا
شماره راهنما :‏‫‬‭RC۱۲۳۰‭/س۲ م۸ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :سانتلا، ‏‫تامس ام.‬
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
13.
کتاب
عنوان :مسکن‌های درد تجویزی
شماره راهنما :‏‫‭‭RM۳۱۹‭/‮الف‬۸ م۵ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :اولیو، ام. فاستر
تاریخ نشر :‏‫‬، ۱۳۹۲.
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14.
کتاب
عنوان :مخدرهای استشاقی
شماره راهنما :‏‫RC۵۶۸‭‬ ‭/م۸‭/ل۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :لوبو، ‏‫اینگرید ا.‬
تاریخ نشر :‏‫‬‬، ۱۳۹۲.
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
15.
کتاب
عنوان :کدئین
شماره راهنما :RM۶۶۶‭‬ ‭/ک۴‭/ک۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :کین، ‏‫بریجید ام.‬
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه پیام نور
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو