خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:BF
زبان مدرک:فارسی
شماره رکورد:83
سرشناسه:م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌، - ۱۳۴۹
عنوان و نام پديدآور:رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ م‍ح‍ص‍ول‌ طرح‌ ت‍دوی‍ن‌ راه‌ ک‍ار ت‍ق‍س‍ی‍م‌ وظای‍ف‌ آم‍وزش‍ی‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و گ‍ردآوری‌ آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌، ری‍ت‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌ و گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌، زی‍رن‍ظر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍ری‍م‍ی‌...[و دی‍گ‍ران‌]؛ [ب‍رای‌] وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وضعيت نشر:ت‍ه‍ران‌ : آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌ ، ۱۳۸۴.
صفحه شمار:۳۵۰ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
فروست:(طرح‌ س‍طح‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌؛ ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍م‌)
يادداشت:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
شابک:964-06-6894-x
موضوع :دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
موضوع :دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
موضوع :ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
موضوع :ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
شناسه افزوده:م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، ری‍ت‍ا، - ۱۳۵۱
شناسه افزوده:ای‍ران‌. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌. درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌
ای‍ران‌. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌. درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
رده بندی کنگره:R۸۱۷‭/آ۶م‌۳۳ ج‌.۹