خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:BF
زبان مدرک:فارسی
شماره رکورد:58
سرشناسه:دورن‍ان‌، ت‍ی‍م‌
‎Dornan, Tim‬
عنوان و نام پديدآور:م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌‎]OSCE‬ا. اس‌. س‍ی‌ .ای‌]"راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ف‍ی‍د ب‍رای‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در داخ‍ل‌ و خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور"/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ [ت‍ی‍م‌ دورن‍ان‌، پ‍ل‌ اون‍ی‍ل‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍ام‍ران‌ س‍ل‍طان‍ی‌ ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وضعيت نشر:ت‍ه‍ران‌: س‍ورن‍ا، ۱۳۸۳.
صفحه شمار:ص‌ ۳۴۵
يادداشت :ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Core clinical skills for OSCEs in medicine, 2000‬.
شابک:964-95509-1-7
موضوع :ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
موضوع :ب‍ی‍م‍اران‌ -- ش‍رح‌ ح‍ال‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
موضوع :ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
موضوع :م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
شناسه افزوده:اون‍ی‍ل‌، پ‍ل‌، ۱۹۵۵ - م‌.‎O'Neill, Paul‬
س‍ل‍طان‍ی‌ ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌، ک‍ام‍ران‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۳۵
شناسه افزوده:دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
رده بندی کنگره:RC۷۱‭/د۹ م۹ ۱۳۸۳‬