خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:TF
زبان مدرک:فارسی
زبان اثر اصلي:فارسی
شماره رکورد:578
سرشناسه:گلبند، فرنوش
عنوان و نام پديدآور: [پایان نامه]بررسی تاثیر چهار عامل محتوا،استاد،دانشجو،سامانه؛ بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس همت/ فرنوش گلبند ؛ شعله بیگدلی ؛ ریتا مجتهدزاده ؛ فاطمه حسینی
وضعيت نشر :: دانشکده مجازي و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ۹۲
صفحه شمار:۱۱۵ص:جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :کارشناسی ارشدآموزش پزشکی۹۲
چکیده:مهمترین رسالت محیط‏های آموزشی کمک به ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است. با توجه به قابليت هاي بسيار بالاي سيستم آموزشي مجازی و حجم عظيم تقاضا براي آموزش، و ناتواني نظام آموزشي كنوني در پاسخگويي به آن، در باب ضرورت به كارگيري و اهميت آموزش الكترونيكي ترديدي وجود ندارد. تعیین تاثیر چهار عامل محتوا،استاد،دانشجو،سامانه؛ بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس همت که به منظور ارتقای کیفیت یادگیری فراگیران دوره مجازی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که بر روی 60 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- پردیس همت که دوره آموزش نظری خود را تا پایان بهمن ماه 90 به پایان رسانده اند؛ انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه گردآوری اطلاعات ) بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS (V.16)و با استفاده از روش های آمار توصیفی(فراوانی، درصد‏ فراوانی، انحراف‏معیار و میانگین)، و استنباطی (آزمون‏های كولموگروف‏اسميرنوف، تی‏تک‏نمونه‏ای ،فریدمن، تی‏مستقل، شفه، آنالیز واریانس‏یکطرفه، همبستگی‏پیرسون) تحلیل گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‏دهد که از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه، در آموزش مجازی عوامل محتوا، استاد، دانشجو و سامانه مجازی بر موفقیت یادگیری الکترونیکی تاثیرگذارند؛ به عبارتی تاثیر عوامل محتوا (Mean=3. 41 , SD=0. 192) و استاد (Mean=3. 57 , SD=0. 313) بر موفقیت یادگیری الکترونیکی بسیار زیاد و تاثیر عوامل دانشجو (Mean=2. 44, SD=0. 279)و سامانه مجازی(Mean=2. 91 , SD=0. 362) بر موفقیت یادگیری الکترونیکی زیاد می‏باشد. بر اساس مطالعه حاضر وضعیت تاثیر چهار عامل محتوا، استاد، دانشجو و سامانه بر حسب سن و وضعیت تاهل بر موفقیت یادگیری الکترونیکی تغییر معناداری را نشان نمی‏دهد ( p>0/05)؛ ولی بر حسب جنس و پیشینه تحصیلی تغییر معناداری را نشان می‏دهد ( p<0/05) . آگاهی از میزان تاثیر این عوامل به طراحان و مدیران آموزش الکترونیکی کمک می‏کند تا درباره هر یک از عناصر آموزشی نظیر استاد، محتوا، سامانه مجازی و دانشجو تصمیم‏های واقع‏بینانه اتخاذ کنند و با ارتقا وضعیت این عوامل، محیط یادگیری باکیفیت را برای یادگیرنده تدارک ببینند.
توصییفگر:آموزش مجازییادگیری الکترونیکی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی
شناسه افزوده:بیگدلی، شعله ، استاد راهنما
مجتهدزاده، ریتا ، استاد مشاور
حسینی، فاطمه، استاد مشاور
شناسه افزوده:دانشگاه علوم پزشکی تهران