خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:TF
زبان مدرک:فارسی
زبان اثر اصلي:فارسی
شماره رکورد:575
سرشناسه:دادگران، آمنه (ایده)
عنوان و نام پديدآور: [پایان نامه]بررسی عوامل موثر بر یادگیری بالینی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود و آزاد لاهیجان: یک مطالعه تلفیقی/ آمنه (ایده) دادگران ؛ ماندانا شیرازي ؛ آیین محمدی ؛ علی راوری
وضعيت نشر :: دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ۹۲
صفحه شمار:۱۷۳ص:جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :کارشناسی ارشدآموزش پزشکی۹۲
چکیده:یادگیری بالینی یکی از اجزای مهم برنامه آموزش پرستاری است. یادگیری فرایندی فعال است که شناسایی آن به مدرس کمک می کند آموزش موثرتری ارایه نماید. یادگیری بالینی یکی از مباحث مهمی است که باعث درک اهمیت عملکرد دانشجویان پرستاری در محیط بالینی و تاثیر آن بر گسترش حرفه پرستاری می شود. هدف این مطالعه تبیین عوامل موثر بر یادگیری بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری است . این تحقیق به روش تلفیقی انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به تبيين دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد مفهوم یادگیری بالینی و عوامل موثر بر یادگیری بالینی پرداخته شد و سپس در مرحله دوم عبارات پرسشنامه بر اساس گویه های استخراج شده از نتایج مصاحبه هاي فردی نیمه ساختار یافته با دانشجوبان پرستاری تدوين گرديد. روش نمونه گیری در مرحله اول هدفمند بوده و با 22 نفر از دانشجویان پرستاری مصاحبه شد. به منظور جمع آوری داده های غنی تر با 5 مربی و 2 پرستار نیز مصاحبه انجام شد. داده های حاصل از مرحله اول ( کیفی) با روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک نرم افزار MAXQDA2010 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس در مرحله دوم، پرسشنامه تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد عوامل موثر بر یادگیری بالینی بر اساس گویه های بدست آمده از مصاحبه طراحی شد و ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه با بهره گيري از روائي صوري، روائي محتوا، روائي سازه، و همساني دروني، مورد بررسي قرارگرفت. در مرحله اخير تمامی 227 دانشجویان پرستاری ترم چهار و بالاتر دانشکده پرستاری لنگرود و آزاد لاهیجان در مطالعه شركت كردند. در تحلیل داده ها در مرحله کیفی تم های اصلی شامل " منابع انسانی یادگیری بالینی"، " شرایط یادگیری"، و"استراتژی های یادگیری بالینی" به همراه طبقات اصلی و زیر طبقات استخراج شد. محصول اولیه تحلیل داده ها شامل 1198 کد اولیه بود که به 9 طبقه و 3 درون مایه تقلیل یافت و بر اساس نتايج حاصل از مرحله اول مطالعه، پرسشنامه اوليه شامل 102 عبارت طراحی شد . پس از تعيين روايي صوري و محتوا به صورت كمّی و كيفي، عبارات پرسشنامه به 45 عبارت كاهش يافت . نتيجه تحليل عاملي اكتشافي در اين پرسشنامه، بيانگر وجود 3 عامل بود که در نهایت پرسشنامه ای مشتمل بر 41 عبارت، در عامل نخست (عوامل مرتبط با استاد و پرسنل) شامل 15 عبارت، عامل دوم ( عوامل مرتبط با دانشجو) شامل 13عبارت و عامل سوم (عوامل آموزشی) شامل 13 عبارت طراحی گردید. پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 93/0محاسبه گردید. توجه به هر یک از مراحل مختلف یادگیری باليني می تواند منجر به فراهم کردن شرایط بهتر برای یادگیری شود. با فراهم آوردن شرایطی از قبیل آشنایی تدریجی دانشجو با شرایط واقعی، گزینش دانشجویان پر تحمل تر، استفاده از منتورشیپ در آموزش بالینی، ارتقای استانداردهای آموزشی بیمارستانها، استفاده از روش های یادگیری مشارکتی برای آماده سازی روحیه همکاری در محیط کارآموزی، می توان به دانشجو برای کسب شایستگی بالینی کمک نمود.
توصییفگر:آموزش بالینی پرستاریتحقیق تلفیقییادگیری
شناسه افزوده:شیرازی، ماندانا، استاد راهنما
محمدی، آیین، اشتاد مشاور
راوری، علی، استاد مشاور
شناسه افزوده: دانشگاه علوم پزشکی تهران