خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:TF
زبان مدرک:فارسی
زبان اثر اصلي:فارسی
شماره رکورد:572
سرشناسه:آروندی،زینب
عنوان و نام پديدآور: [پایان نامه]بررسي ارتباط میان آمادگي براي تغيير عملكرد اعضاي هيات علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با فرسودگي شغلي آنها/ زینب آروندی ؛ ماندانا شیرازی، امیرحسین امامی ؛ میترا قریب
وضعيت نشر :: دانشكده پزشكي، ۹۱
صفحه شمار:۷۹ص:نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :کارشناسی ارشدآموزش پزشکی۹۱
چکیده:بررسي ارتباط میان آمادگي براي تغيير عملكرد اعضاي هيات علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با فرسودگي شغلي آنها از آنجایی که دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یک دانشگاه مادر در آموزش پزشکان مطرح بوده است، در این تحقیق بر آن شدیم با توجه به حجم زیاد کاری اعضای هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی، میزان فرسودگی و آمادگی برای تغییر عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و همچنین ارتباط این دو موضوع نیز با هم سنیجیده شود، تا با استفاده ازنتایج این داده ها، بهبود در روند آموزش رشته پزشکی حاصل آید. تعیین ارتباط میان آمادگي براي تغيير عملكرد اعضاي هيات علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با فرسودگي شغلي آنها می باشد. این تحقيق به روش توصيفي تحليلي بود. در ابتدا پژوهشگر در محيط پژوهش حاضر شد و بعد از توضيح هدف و ماهيت تحقيق به اعضاي هيات علمي باليني دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده انتخاب شدند،از كليه واحدهاي مورد پژوهش رضايت كسب نموده و پرسشنامه هاي مربوط به آمادگي براي تغيير، فرسودگي شغلي وسلامت عمومی را بهمراه پرسشنامه دموگرافيك در اختيار آنان قرار داد. بعد از تكميل ، پرسشنامه ها جمع آوري و اطلاعات حاصل، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. شایان ذکر است، پایایی و روایی پرسشنامه ماسلاچ و سلامت عمومی و دموگرافیک قبلا در طرح دیگری به اثبات رسیده است و پرسشنامه Stage Of Change را بشرح ذيل روا وپايايي اش را بررسي نموده ايم . پرسشنامه آمادگي براي تغيير اقتباس از پرسشنامه باركلي و همكاران و دکترشيرازي و همكاران بود وجهت روايي محتوايي ، پرسشنامه به تعدادي (10) نفر از محققين آموزش علوم پرشكي ارسال گرديد و اصلاحات لازم در اين باره اعمال شد . براي سنجش پايايي نيز از آزمون مجدد در ارتباط با 10 نفر از اعضاي هيئت علمي استفاده شد و بديهي است اين تعداد از كل نمونه ها حذف شد وضریب k در رابطه با همبستگی پرسشنامه %96 است. نمونه گيري بصورت تصادفی و طبقه ای براساس 19 گروه آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران بدون در نظر گرفتن جنس انتخاب شد و پرسشنامه ها در اختيار این افراد قرار داده شد . در اين تحقيق براي تحليل آماري از نرم افزار SPSS – version 18 استفاده شد و جامعه پژوهش کلیه اعضای هیت علمی باليني دانشكده پزشكي پردیس پورسینا دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده(710 نفر) و نمونه های این پژوهش 143 نفر بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه 143 نفر تعیین شد.محيط پژوهش ، شامل كليه مراكز آموزشي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. یافته ها نشان داد که ارتباط معنی داری بین فرسودگی شغلی وآمادگی برای تغییر وجود دارد وهمچنین ارتباط معناداری بین سلامت عمومی و تغییر عملکرد در کل گروه وجود ندارد. با تاکید بر اینکه در این تحقیق میزان فرسودگی شغلی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران مشخص شده است و ارتباط صریح و آشکار آن نیز با آمادگی برای تغییر عملکرد استادان در این تحقیق تعیین شده است، آنچه که مهم و اساسی است این است زمینه های بهبود در امر کاهش فرسودگی شغلی استادان فراهم شود و در غیر اینصورت کویکولوم جدید پزشکی بر اساس میزان تغییر عملکرد استادان در زمینه استفاده از روشهای آموزشی جدید و رسانه های آموزشی موثر تدوین شود .
توصییفگر:فرسودگی شغلیتغییر عملکردسلامت عمومیاعضای هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی
شناسه افزوده:شیرازی، ماندانا، استاد راهنما
امیرحسین، امامی، استاد راهنما
قریب، میترا، استاد مشاور
شناسه افزوده:دانشگاه علوم پزشکی تهران