خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:TF
زبان مدرک:فارسی
زبان اثر اصلي:فارسی
شماره رکورد:571
سرشناسه:فرشته نژاد،محمد
عنوان و نام پديدآور: [پایان نامه]بررسی تاثیر کارگاه آموزشی تربیت داوران (دانشجو) بر کیفیت ارزیابی ساختاری مقالات پژوهشی/ محمد فرشته نژاد ؛ حمیدرضا برادران ؛ مازیار مرادی لاکه
وضعيت نشر :: دانشكده مجازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، ۹۱
صفحه شمار:۱۸۱ص:جدول، عکس
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :کارشناسی ارشآموزش پزشکی۹۱
چکیده:حجم قابل توجهی از شواهد در حیطه¬ی علوم پزشکی معمولاً در قالب چکیده مقالات ارائه شده در کنگره¬ها و کنفرانس¬های علمی و یا چاپ در مجلات علمی- پژوهشی معتبر منتشر می¬شوند. نکته¬ی حائز اهمیت در استفاده از نتایج این پژوهش¬ها، توانمندی استفاده¬کنندگان شواهد در ارزیابی کیفیت یافته¬هاست. از این روست که امروزه ارزیابی نقادانه (Critical Appraisal) به¬عنوان یکی از مصادیق تفکر نقادانه (Critical Thinking)، از ضروری¬ترین مهارت¬های مورد نیاز برای فارغ¬التحصیلان رشته¬های مختلف علوم پزشکی تلقی شده است. ارزیابی نقادانه شواهد و مقالات منتشر شده، چه از دیدگاه استفاده از نتایج مطالعات در عرصه¬ی بالین در روند پزشکی مبتنی بر شواهد و چه از جنبه¬ی داوری همتایان (Peer Reviewing) برای ژورنال¬ها و کنگره¬های علمی، از موارد مهم و ضروری در روند آموزش دانشجویان پزشکی محسوب می¬شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کارگاه¬های آموزشي بر کیفیت ارزیابی ساختاری دانشجویان علوم پزشکی در داوری همتایان چکیده مقالات پژوهشی به¬انجام رسید. در این پژوهش مداخله¬ای تعداد 9 دوره کارگاه دو روزه تربیت داوران در دانشگاه¬های علوم پزشکی مختلف با حضور 330 نفر از دانشجویان در سال¬های 1389 و 1390 برگزار گردید. در این کارگاه¬ها در طی 20 ساعت مطالبی در مورد چک¬لیست¬های استاندارد داوری مقالات (مانند CONSORT و STROBE) و نکات داوری اجزاء مختلف مقالات اصیل پژوهشی به¬روش¬های سخنرانی، بحث گروهی و شبیه¬سازی به دانشجویان ارائه می¬شد. جهت ارزیابی اثرگذاری کارگاه، شرکت¬کنندگان قبل و پس از برگزاری کارگاه سه چکیده مقاله (شامل: یک مقاله کارآزمایی بالینی و دو مقاله مقطعی توصیفی و تحلیلی) را با استفاده از چک-لیست¬های استاندارد مورد ارزشیابی قرار مي¬دادند. تغییرات ایجاد شده در کیفیت ارزیابی نقادانه دانشجویان در این دو نوبت به-عنوان شاخصی از اثرگذاری کارگاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین داده¬های مربوط به کارگاه آموزشی نخست به¬عنوان پیش-مطالعه (Pilot Study) به¬منظور بررسی پایایی چک¬لیست ارزیابی ساختاری چکیده مقالات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پیش¬مطالعه در 40 نفر از دانشجویان نشان داد ضریب پایایی آلفای کرونباخ در بخش "روش بررسی" عالی (926/0) و در دو بخش "نتایج" (650/0) و "نتیجه¬گیری" (739/0) در پیش¬آزمون قابل¬قبول می¬باشد. در تمامی بخش¬های اصلی چکیده مقاله (IMRaD) و حیطه¬ی نظر کلی، هم در پیش¬آزمون و هم در پس¬آزمون همسانی درونی از نظر آماری معنی¬دار گزارش شده¬است (05/0>P). در مطالعه¬ی اصلی که بر روی 330 نفر از دانشجویان انجام گرفت، در ارزیابی چکیده¬ی کارآزمایی بالینی بیشترین شاخص میانگین پاسخدهی استاندارد (SRM) مک¬هورنی و تارلف معادل 22/1 پس از برگزاری کارگاه آموزشی در امتیازات بخش "روش بررسی" گزارش شد. تغییرات نسبی ایجاد شده در نمرات بخش "روش بررسی" در هر سه چکیده بیشترین ارتباط را با تغییر نمره¬ی کلی پرسشنامه¬ها نشان می¬داد (001/0>P). بیشترین درصد نزدیک شدن امتیاز به نمره¬ی مرجع در چکیده 1 در بخش "روش بررسی" [(15/16=SD) 0/5%]، در چکیده 2 در بخش "روش بررسی" [(26/14=SD) 3/3%] و در چکیده 3 در بخش "نتایج" [(94/16=SD) 3/5%] رخ داده است. پژوهش حاضر یکی از معدود مطالعات مداخله¬ای در حیطه¬ی آموزش پزشکی است که اثر برگزاری کارگاه آموزشی را بر مهارت دانشجویان علوم پزشکی در داوری همتایان بررسی کرده¬است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس از برگزاری کارگاه، دانشجویان با شناخت بیشتری نسبت به آیتم¬های موجود در چک¬لیست اقدام به ارزیابی چکیده مقالات کرده بودند. به نظر می¬رسد بیشترین ضعف ارزیابی نقادانه¬ی دانشجویان مربوط به دانش روش¬شناسی و پژوهش می¬باشد و استفاده از روش¬های متنوع آموزشی در انتقال مفاهیم متدولوژی پژوهش می¬تواند کمک شایانی به ارتقاء کیفیت ارزیابی نقادانه در داوری همتایان توسط دانشجویان پزشکی نماید.
توصییفگر:داوری همتایانمداخله آموزشیارزشیابی نقادانه کارگاه آموزشی دانشجویان علوم پزشکی
شناسه افزوده:برادران،حمیدرضا، استاد راهنما
مرادی لاکه،مازیار، استاد مشاور
شناسه افزوده:دانشگاه علوم پزشکی تهران