خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:BF
زبان مدرک:فارسی
شماره رکورد:341
شماره مدرک:‭‮م‌‬۸۳-۳۵۹۱۴‬
سرشناسه:م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
عنوان و نام پديدآور:رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ای‍ران‌:رتبه‌ب‍ن‍دی‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌ از ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ح‍ص‍ول‌ طرح‌ ت‍دوی‍ن‌ راه‌ ک‍ار ت‍ق‍س‍ی‍م‌ وظای‍ف‌ آم‍وزش‍ی‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور / ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و گ‍ردآوری‌ آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌، ری‍ت‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دزاه‌ و گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ؛ زی‍رن‍ظر ع‍ب‍دا...ک‍ری‍م‍ی‌...[و دی‍گ‍ران‌] ؛ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وضعيت نشر:ت‍ه‍ران‌ : آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌ ، ۱۳۸۳.
صفحه شمار:‮‭۱۲۲۴‬ ص‌.‬ : ج‍دول‌.
فروست:طرح‌ س‍طح‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ؛ [ج‌] ۴.
شابک:‎964-06-5985-1
موضوع :دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
موضوع :دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ درس‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
موضوع :م‍ام‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
موضوع :دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
موضوع :دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
شناسه افزوده:م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، ری‍ت‍ا،۱۳۵۱-
شناسه افزوده:ای‍ران‌. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌
ای‍ران‌. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و ام‍ور دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
رده بندی کنگره:‭R۸۱۷‬‭/آ۶‮م‌‬۳۳ ۴.ج‬