خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:BF
زبان مدرک:فارسی
زبان اثر اصلی:انگلیسی
شماره رکورد:2761
شماره مدرک:۴۲۵۴۶۷۰
سرشناسه:ل‍ش‍ی‍ن‌، س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ا
Leshin, Cynthia B.
عنوان و نام پديدآور:راه‍ب‍رده‍ا و ف‍ن‍ون‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌/ س‍ی‍ن‍ت‍ی‍اب‍ی‌. ل‍ش‍ی‍ن‌، ج‍ول‍ی‍ن‌ پ‍ولاک‌، چ‍ارل‍زام‌. رای‍گ‍ل‍وث‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍اش‍م‌ ف‍ردان‍ش‌.
وضعيت نشر:ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۴.‏‬‬
صفحه شمار:‮ه‍ش‍ت‌، ‭۳۲۸‬ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
فروست:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۱۵۰. علوم تربیتی‏‫؛ ۱۱.‏‬
يادداشت :‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‭‭‬‎Instractional design strategies and tactics‬.
یادداشت:‏‫چاپ قبلی: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۰ (هشت، ۳۵۰ ص.).‬‬
‏‫چاپ دوازدهم.‬
کتابنامه، واژه نامه و نمايه:واژه‌نامه.
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
نمایه.
شابک:‏‫۱۱۰۰۰۰ریال‬‏‫‭‭‬‭‭978-600-02-0141-8 :‏‬‏‬‏‬‬
موضوع :نظام‌های آموزشی
موضوع :Instructional systems
موضوع :نظام‌های اطلاعاتی مدیریت
موضوع :Management information systems
شناسه افزوده:پ‍ولاک‌، ج‍ول‍ی‍ن‌
Pollock, Joellyn
رای‍گ‍ل‍وث‌، ‏‫ج‍ارل‍ز ام.‬
Reigeluth, Charles M.
شناسه افزوده:ف‍ردان‍ش‌،ه‍اش‍م‌‏‫،۱۳۳۰‬- ، مترجم
شناسه افزوده:‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
رده بندی کنگره:‭LB۱۰۲۸/۳۸‬‭/ل۵ر۲ ۱۳۹۴‬
رده بندی ديویی :‭۳۷۱/۳۰۷۸‬